Nedan information om Nemaslug publicerade jag 5 juni 2008, då en längre period av torka hade drabbat stora delar av Sverige. Många undrade då om hållbarheten på Nemaslug och hur man ska agera vid torka. Detta eftersom nematoder behöver fuktighet i jorden för att fungera bra.

Med tanke på det torra vädret i stora delar av Sverige, så inkom frågan hur man ska agera med Nemaslug. Hur länge håller sig nematoderna egentligen, kan de överleva efter bäst före datum? Detta beror på hur de förvaras och transporteras, men efter lite forskning fick jag en indikation och tips hur man kan agera vid torka. Fakta är att: Nemaslug är kylvara, ska förvaras i kylskåp och har ett angivet bäst före datum.

Enligt en initierad källa i branschen kan nematoderna klara sig minst en vecka extra vid kylförvaring, under rätt förhållanden. Ideala förhållanden är mellan 2 till 5 grader C. I ett test med mikroskopgranskning 9 dagar efter bäst före datum, så såg nematoderna lika bra ut som innan. Observera att detta inte är någon garanti. Leverantörerna rekommenderar alltid att man behandlar så tidigt som möjligt och innan bäst före datum! Endast vid extrem torka och vattenbrist kan man PÅ EGEN RISK överväga att vänta med behandling efter bäst före datum.
En rekommendation vid mycket torr väderlek är att först vattna de ytor man vill behandla och därefter vattna ut Nemaslug. Att sprida Nemaslug på eftermiddag/kväll är fördelaktigt, då jorden normalt är mer fuktig kvällstid.

Om man har behandlat med Nemaslug och det är en lång period med torka kan man behöva hålla jorden fuktig, för att nematoderna ska hållas vid liv. (detta står också i användningsintruktionen).

Generellt: undvik helst vattning på eftermiddag/kväll, då sniglar oftast lockas fram på kvällen.

Jag fick också följande svar från tillverkaren i England (kommer ev. översätta mailet senare, ifall intresse finns för det?):

Svar:

Hi Anders

We are unable to supply data on the rate at which nematodes die back after the expiry date as there are just too many variables in storage and transportation. However, the reason they die back is that they are running out of their food reserves and this will happen gradually after the date has expired. Of course if they have been kept in ideal conditions between 2C – 5C for most of the time the likelihood is that they will last longer.

This is a problem we quite often have in the UK, when we get a prolonged spell of very dry weather, all I can suggest is hang on for as long as you can before applying Nemaslug. We recommend applying nematodes in the evening or very overcast weather so that the evening dew can help them get below the surface before the next day.

Hope that this helps.

Fråga:

Subject: Nemaslug, question about expiry date

Dear Sir or Madam,

I know Nemaslug has a ”best before date”, but how long after this date do the nematodes live, presuming proper cold storage?
E.g. 1 or 2 week after this date, are any nematodes alive? How many percent?
I guess some tests must have previously been conducted where nematodes have been counted at specific intervals.

I understand this is an almost impossible question to give an exact answer, but some indication would be very helpful.

The reason for my question is the very dry period we are experiencing in Sweden right now. Some people therefore wait for rain and moist conditions, since they do not have enough water to keep the soil moist. But I guess they can not wait so long after the best before date?

Is there anything that can be done to prolong the best before date?

Thanks in advance for your response.

Yours sincerely