Har du problem med angrepp av skadedjur på jordgubbar, azalea, begonia, cyklamen, orkideer eller ormbunkar? Då kanske du har problem med öronvivelns larver (se till höger). Öronviveln är som vuxen en svartbrun skalbagge på 10-15 mm.

Öronvivlar kan även orsaka omfattande skador på bland annat vivor, rhododendron, benved, blåsippor och städsegrön.

Hur ser skador från öronvivel ut?

Angreppen yttrar sig oftast som små hål i bladen, ungefär som biljettklipp i kanterna av bladen.

På nematoder.se kan du läsa mer om nematoder mot öronvivel och beställa Vine Weevil killer som produkten heter. En fördel med Vine weevil killer är att den går att vattna ut tidigt på säsongen, redan vid en jordtemperatur på +5 grader.

Observera att dessa nematoder endast angriper öronvivelns larver. Öronviveln lägger ägg från maj. Det är en fördel att behandla i tid och man bör förvissa sig om att man har öronvivellarver hos sig innan man beställer.

Tags: , ,