Nematoder.se

Nematoder mot äppelvecklare, fjärilslarver, Caterpillar killer

Nematoder mot äppelvecklare

Caterpillar killer innehåller nematoder som används för att bekämpa äppelvecklarens larver (fjärilslarver). Du kan beställa nematoderna här.

Nematodsorten heter Steinernema carpocapsae (rundmaskar), innehåller inga gifter och är ofarlig för barn, bin och andra djur. Dessa nematoder angriper fjärilslarver, bland annat äppelvecklare.

Äppelvecklarens larver har historiskt kallats för äppelmask och när den utvecklats färdigt till en fjäril, så är den liten och gråbrun.

Observera att feromonfällor inte fungerar som bekämpning mot äppelvecklare i villaområden, feromonfällorna kan möjligen användas som indikation på att fjärilarna finns.

Behandling mot fjärilslarver med nematoder

Behandling ska göras så fort man upptäcker de första fjärilslarverna. Hela den angripna ytan ska behandlas och det är viktigt att nematodlösningen träffar larverna. Endast larver som kommer i kontakt med lösningen bekämpas.

Äppelvecklare ska bekämpas när äpplet är moget att skörda. Stammar och huvudgrenar behandlas med nematoder, samt den markyta under trädet som motsvarar trädkronans storlek.

Innan behandling ska området vattnas. Därefter spraybehandlas området med nematoder, så att nematoderna sprids över hela det område som skall behandlas. Paketet innehåller nematoder till 3 behandlingar och sprayflaska ska användas. För att täcka kläckningsperioden för larverna så görs 3 behandlingar med 5-7 dagars mellanrum.

Ett paket räcker till 3 behandligar av 40kvm öppen yta eller ca 20 träd.

Beställa nematoder mot äppelvecklarens larver?

Du kan här beställa nematoder mot äppelvecklarens larver, leverans sker med post.

 

Registrera dig i vårt nyhetsbrev om nematoder och mördarsniglar
Kontakt via mail: anders@nematoder.se
Köpvillkor och integritetspolicy
All text och bilder omfattas av upphovsrättslagen. Det är ej tillåtet att kopiera och använda text/bild utan skriftligt godkännande. Tycker du sidan är bra? Länka gärna hit! :-)
Motigo Webstats - Free web site statistics Personal homepage website counter